O HRT-u

Komunikacije Hrvatske radiotelevizije

Radna jedinica Komunikacije Hrvatske radiotelevizije zadužena je za upravljanje unutrašnjom i vanjskom komunikacijom, komunikacijom sa strateškim dionicima te organizacijom i provedbom komunikacijskih, protokolnih i društveno odgovornih projekata Hrvatske radiotelevizije.


Temeljni cilj svih aktivnosti Radne jedinice Komunikacije jest komunikacija s korisnicima usluga Hrvatske radiotelevizije, odnosno slušateljima i gledateljima njezinih programa te čitateljima njezinih mrežnih stranica, te s njezinim zaposlenicima.


Zaposlenici Radne jedinice Komunikacije pažljivo razmatraju svaki dobiveni upit i prijedlog te svaku napomenu bez obzira na to odnose li se oni na program ili tehničke probleme ili su upućeni vodstvu HRT-a.


Svim se korisničkim upitima, prijedlozima i napomenama pristupa s punom pozornošću te ih se usmjerava na prave adrese unutar HRT-a kako bi se u obzir uzeo svaki konstruktivan prijedlog te poboljšao program na zadovoljstvo svih korisnika usluga HRT-a.


Radna jedinica Komunikacije sastoji se od triju služba: Službe za unutrašnje komunikacije, Službe za vanjske komunikacije i Službe za promociju programskih sadržaja. U okviru Radne jedinice Komunikacije djeluje i Kontaktni centar Hrvatske radiotelevizije.


Svoje upite Radnoj jedinici Komunikacije građani mogu poslati na e-adresu hrt@hrt.hr, a novinari na e-adresu komunikacije@hrt.hr.


U okviru Radne jedinice Komunikacije kao samostalni i neovisni zastupnik korisnika usluga Hrvatske radiotelevizije (njegovih gledatelja i slušatelja te čitatelja njegovih mrežnih stranica) radi i povjerenik za korisnike usluga Hrvatske radiotelevizije, kojemu se s možete obratiti na e-adresu povjerenik@hrt.hr.


Hrvatska radiotelevizija

RJ Komunikacije

Prisavlje 3

10 000 Zagreb

telefon: 01 634 3303

telefaks: 01 634 2961

e-adresa: hrt@hrt.hr

www.hrt.hr