O HRT-u

Kontakti HRT-a

Hrvatska radiotelevizija

Prisavlje 3, 10 000 Zagreb

hrt@hrt.hr
telefon: 01 634 2634  telefax: 01 634 3712


Mjesečna pristojba
pristojba@hrt.hr

- za reklamacije računa i opomena za fizičke osobe
telefon: 01 634 4801 telefax: 01 634 3586

- za reklamacije računa i opomena za pravne osobe, obrtnike, apartmane i trajne naloge
telefon: 01 634 4802  telefax: 01 634 3693

- za informacije o naplati pristojbe ovršnim postupcima
telefon: 01 634 4803  telefax: 01 634 3336

- za kontrolnu službu: telefon
01 634 4804  telefax: 01 634 3759


Služba za korisnike

korisnici@hrt.hr

telefon: 01 634 2634  telefax: 01 634 3712


Satelitske kartice

satelit@hrt.hr

telefon: 01 634 2634  telefax: 01 634 4520


Komunikacije - za upite medija

komunikacije@hrt.hr

telefon: 01 634 3303  telefax: 01 634 2691


Povjerenik za korisnike usluga

povjerenik@hrt.hr

telefon: 01 634 4848  telefax: 01 634 2885


Prodaja

prodaja@hrt.hr

telefon: 01 634 3200


Službenik za zaštitu osobnih podataka

zastita.podataka@hrt.hr

telefon: 01 634 2634


Prijave smetnja Odašiljači i veze d. o. o.

problemi_prijam@oiv.hr

telefon: 0800 0897  telefax: 01 618 6030


Povjerenstvo za javne akcije HRT-a

javneakcije@hrt.hr


HRT centri

HRT centar Dubrovnik

20000 Dubrovnik, Vukovarska 19

hrt.dubrovnik@hrt.hr

telefon: 020 325 100  telefax: 020 411 935


HRT centar Knin i Šibenik

22000 Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1

hrt.kninsibenik@hrt.hr

telefon: 022 445 344  telefax: 022 445 359


HRT centar Osijek

31000 Osijek, Šamačka 13

hrt.osijek@hrt.hr

telefon: 031 225 500  telefax: 031 225 533


HRT centar Pula

52100 Pula, Dalmatinova 4

hrt.pula@hrt.hr

telefon: 052 377 876  telefax: 052 377 835


HRT centar Rijeka

51000 Rijeka, Korzo 24

hrt.rijeka@hrt.hr

telefon: 051 657 777  telefax: 051 657 709


HRT centar Split

21000 Split, Mažuranićevo šetalište 24a

hrt.split@hrt.hr

telefon: 021 36 6666  telefax: 021 36 6622


HRT centar Zadar

23000 Zadar, 112. brigade 5/II

hrt.zadar@hrt.hr

telefon: 023 205 700  telefax: 023 205 746


HRT centar Čakovec i Varaždin

40000 Čakovec, Bana J. Jelačića 22C

hrt.cakovecvarazdin@hrt.hr

telefon: 01 634 4690  telefax: 01 634 4680


HRT dopisništvo Vukovar

32000 Vukovar, Franje Tuđmana 10

hrt.vukovar@hrt.hr

telefax: 032 205 850


Dopisnici

dopisnik.bjelovar@hrt.hr
dopisnik.karlovac@hrt.hr
dopisnik.koprivnica@hrt.hr
dopisnik.krapina@hrt.hr
dopisnik.metkovic@hrt.hr
dopisnik.gospic@hrt.hr 
dopisnik.pozega@hrt.hr
dopisnik.sisak@hrt.hr 
dopisnik.slbrod@hrt.hr 
dopisnik.virovitica@hrt.hr
dopisnik.vukovar@hrt.hr
dopisnik.zupanja@hrt.hr
dopisnik.sarajevo@hrt.hr 
dopisnik.mostar@hrt.hr