O HRT-u

Povjerenik za korisnike usluga HRT-a

Povjereniku za korisnike usluga HRT-a možete se obratiti ako smatrate da su vam u sadržajima objavljenim u programima i na platformama HRT-a uskraćena neka prava ili ako želite dati komentar, kritiku ili pohvalu.


S povjerenjem se obratite ako, primjerice, želite postaviti pitanja o:


1. kršenju komunikacijskih prava građana (pravo na slobodu govora, pravo na dostupnost medija, pravo na informaciju, pravo na demanti)

2. povredi ljudskih prava i diskriminaciji bilo koje vrste u emitiranim sadržajima

3. objavi netočnih ili nepotpunih informacija

4. jeziku i govoru

5. prelaženju granica dobroga ukusa, neprimjerenom i pretjeranom nasilju, uvredljivim stereotipima

6. neprimjerenim terminima emitiranja

Dokument:


glavna je odrednica rada povjerenika.


Povjerenik za korisnike usluga HRT-a je Tomislav Radić, imenovan je odlukom Programskog vijeća 27. siječnja 2020. godine.


Kontakti Povjerenika:

TOMISLAV RADIĆ

email: povjerenik@hrt.hr

telefon: 01/6344848

fax: 01/634 -2885


Povjerenika se može kontaktirati telefonom svakog radnog dana od 10:00 h do 14:00 h. Izvan radnog vremena Povjerenik je dospupan putem e-maila.