O HRT-u

HRT logo

Pristojba

Rad sa strankama u prostorijama HRT-a odgađa se do daljnjega

Molimo vas da sve upite vezano za obvezu plaćanja pristojbe dostavite:
- poštom na adresu HRT, RJ PRISTOJBA, Prisavlje 3, 10000 Zagreb
- elektroničkom poštom na adresu pristojba@hrt.hr (ako dokumentacija koju dostavljate nije u pdf formatu ili ukupna veličina prelazi 5 MB, iz sigurnosnih razloga neće biti zaprimljena)


Možete nas kontaktirati radnim danom 9-13 sati na brojeve telefona:

- za reklamacije računa i opomena za fizičke osobe - 01 634 4801

- za reklamacije računa i opomena za pravne osobe, obrtnike, apartmane i trajne naloge - 01 634 4802

- za informacije o naplati pristojbe ovršnim postupcima - 01 634 4803

- za kontrolnu službu - 01 634 4804


Fax brojevi:

01 634 3586 – za fizičke osobe

01 634 3693 - za pravne osobe, obrtnike, apartmane, trajne naloge

01 634 3336 – za ovršne postupke

01 634 3759 – za kontrolnu službu

Sukladno Odluci Nadzornog odbora HRT-a od 6. prosinca 2022.g., visina mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji u 2023. godini utvrđena je u iznosu od 10,62 eura.Što je mjesečna pristojba i zašto se plaća


Mjesečna pristojba državna je potpora koju su obvezni plaćati svi vlasnici ili posjednici prijamnika (radija, televizora ili kojega drugoga uređaja) u Republici Hrvatskoj u cilju osiguravanja sredstava za rad javnoga medijskoga servisa te financiranje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija i rada Hrvatskoga audiovizualnog centra (HAVC).


Plaćanjem mjesečne pristojbe sudjeluje se u solidarnome, zajedničkome financiranju javnoga medijskog servisa.


Hrvatska radiotelevizija (HRT) kao javni medijski servis i korisnik većega dijela mjesečne pristojbe ima posebne, zakonom precizno određene obveze, koje je dužna ispunjavati i o tome redovito izvješćivati Hrvatski sabor i građane.

Prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji Hrvatska radiotelevizija obvezna je mjesečnu pristojbu ubirati izravno od obveznika, čime se osigurava financijska i programska neovisnost nužna za kvalitetno obavljanje zadaća javnoga medijskog servisa.


Kućanstva koja u vlasništvu ili posjedu imaju dva ili više prijamnika, plaćaju jednu mjesečnu pristojbu. Dakle, za jedan je iznos mjesečne pristojbe unutar istoga kućanstva moguće imati neograničen broj uređaja za prijam audiosignala ili audiovizualnoga signala neovisno o tome je li riječ o televizoru, radiju, stolnome ili prijenosnome računalu odnosno pametnome telefonu.

Pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje obavljaju neku djelatnost, plaćaju mjesečnu pristojbu na sve prijamnike.


Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije (NO HRT) svake godine temeljem Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji utvrđuje visinu mjesečne pristojbe te odlučuje o tome koje su skupine građana oslobođene plaćanja mjesečne pristojbe u cijelosti ili polovice njezina iznosa.


Koliko iznosi mjesečna pristojba?


Visina mjesečne pristojbe može iznositi najviše 1,5 % prosječne neto mjesečne plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Visinu mjesečne pristojbe, prema zakonskome okviru koji je na snazi, za svaku godinu svojom odlukom utvrđuje Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije uz prethodno odobrenje Vijeća za elektroničke medije (VEM).

Visina mjesečne pristojbe nije se mijenjala od 2012. godine te iznosi 10,62 eura mjesečno.


Kako se raspodjeljuje novac od mjesečne pristojbe?


Sukladno zakonskim odredbama 2 % sredstava prikupljenih od mjesečne pristojbe uplaćuje se Hrvatskomu audiovizualnom centru (HAVC), a 3 % u Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija. Tako se novcem od mjesečne pristojbe podržava razvoj hrvatskoga filma i cijele audiovizualne industrije te rad lokalnih i neprofitnih medija.

Sredstva Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija temeljem javnih natječaja raspoređuje i dodjeljuje Vijeće za elektroničke medije.

Sredstva prikupljena mjesečnom pristojbom nedostatna su za financiranje djelatnosti pružanja javnih usluga utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji te se Hrvatska radiotelevizija koristi najvećim dijelom svojih komercijalnih prihoda za sufinanciranje javnih usluga.


Sukladno članku 38. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji iznos mjesečne pristojbe od 10,62 eura raspoređuje se na sljedeći način:

7,26 EUR (68,4 %) izdvaja se za troškove proizvodnje programa.

1,24 EUR (11,7 %) izdvaja se za emitiranje uključujući i izdvajanja za Odašiljače i veze (OiV), Hrvatsko društvo skladatelja (HDS), Hrvatsku udrugu za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP) i Udrugu za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava ZAPRAF.

0,48 EUR (4,5 %) izdvaja se za zakonska davanja (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, Vijeće za elektroničke medije i Hrvatski audiovizualni centar).

0,47 EUR (4,4 %) izdvaja se za troškove aktivnosti organizacijskih jedinica Hrvatske radiotelevizije koje su povezane s obavljanjem javne djelatnosti (Radna jedinica Pristojba Hrvatske radiotelevizije, Radna jedinica Arhiv Hrvatske radiotelevizije, Radna jedinica Interna revizija Hrvatske radiotelevizije).

1,17 EUR (11 %) izdvaja se za troškove poslovanja (rezervacija, vrijednosno usklađivanje i financijski rashodi).


Važnost mjesečne pristojbe za kreativnu i kulturnu industriju


Osim što se dio mjesečne pristojbe izravno izdvaja za financiranje rada Hrvatskoga audiovizualnog centra i Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, Hrvatska radiotelevizija i znatan dio vlastitih prihoda usmjerava u hrvatsku kreativnu i kulturnu industriju.


Naime, približno 30 % ukupnih rashoda Hrvatske radiotelevizije izdvaja se za kreativnu i kulturnu industriju, a među njima su naknade za autorska i izvođačka prava, troškovi nabave programskih sadržaja od neovisnih producenata, naknade za rad vanjskih suradnika angažiranih u proizvodnji programa i sl.

Hrvatska radiotelevizija godišnje kreativnoj i kulturnoj industriji usmjerava približno 42 milijuna eura, pa je jasno da je mjesečna pristojba značajan izvor njezina financiranja i jedan od važnih generatora njezina razvoja.


Što sve proizvodi Hrvatska radiotelevizija?


Kao neovisni javni medijski servis Hrvatska radiotelevizija svojim radom i programskim sadržajima obvezna je informirati javnost o radu državnih i javnih institucija te svim temama bitnima za Republiku Hrvatsku i društvo u cijelosti, ali i čuvati nacionalni identitet, jezik i kulturu, poticati razvoj civilnoga društva i demokracije, promicati snošljivost i poštivanje različitosti, podržavati poduzetništvo te poticati solidarnost i humanost. Te društveno važne zadaće Hrvatska radiotelevizija svakodnevno ispunjava brojnim javnim medijskim sadržajima kojima obrazuje, informira i zabavlja svoje korisnike.


Hrvatska radiotelevizija emitira programske sadržaje na četirima nacionalnim televizijskim programima (HRT – HTV 1, HRT – HTV 2, HRT – HTV 3 i HRT – HTV 4) i ukupno 12 radijskih programa (tri nacionalna radijska programa: HRT – HR 1, HRT – HR 2 i HRT – HR 3, međunarodni radijski program HRT – Glas Hrvatske te osam regionalnih radijskih programa: HRT – Radio Dubrovnik, HRT – Radio Knin, HRT – Radio Osijek, HRT – Radio Pula, HRT – Radio Rijeka, HRT – Radio Sljeme, HRT – Radio Split, HRT – Radio Zadar).


Svi su vlastiti programski sadržaji bez posebne dodatne naknade od 2015. godine dostupni korisnicima u bilo koje vrijeme i s pomoću multimedijske usluge HRTi.


Usto Hrvatska radiotelevizija svakodnevno osigurava informativne i brojne druge sadržaje i na svojemu teletekstu te mrežnim stranicama www.hrt.hr.

Unutar Hrvatske radiotelevizije djeluju Simfonijski orkestar, Jazz orkestar, Tamburaški orkestar te Zbor Hrvatske radiotelevizije koji svojim nastupima u domovini i svijetu daju vrijedan doprinos njegovanju i promicanju hrvatske glazbene kulture.


Važan doprinos čuvanju hrvatskoga identiteta i kulture Hrvatska radiotelevizija daje i svojom bogatom arhivskom građom koju čini 250 000 sati audiovizualnih zapisa, 100 000 sati radijskih zapisa, 30 000 notnih zapisa i 30 000 knjiga.

Hrvatska radiotelevizija svakodnevno prenosi najvažnije političke i društvene događaje, vjerske proslave većinskih, ali i manjinskih vjerskih zajednica, vodi javne rasprave o ključnim pitanjima u državi, prenosi sportske događaje, promiče hrvatske natjecatelje u manje atraktivnim sportovima, snima i sufinancira domaće dramske serije i filmove, promiče kulturnu baštinu i ekološku svijest. Kao javni medijski servis jedina ima obrazovni, znanstveni, religijski i kulturni program te program za manjine i iseljeništvo.


Tijekom godine na četirima nacionalnim televizijskim programima Hrvatska radiotelevizija emitira se 2 015 056 minuta, odnosno 33 584 sata programa. Hrvatska televizija (HRT – HTV) godišnje emitira 553 054 minute informativnoga, 54 012 minute dječjega, 91 390 minuta znanstveno-obrazovnoga, 80 604 minute dokumentarnoga, 41 242 minute dramskoga, 99 137 minuta kulturnoga i 22 419 minuta religijskoga programa.