O HRT-u

Javna nabava

Plan nabave

Plan nabave i njegove izmjene objavljene su sukladno čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)


 

Dokumentacija o nabavi

Dokumentacija o nabavi i sve obavijesti javne nabave objavljene su na internetskim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u skladu s čl. 68. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).


 

Registar ugovora

Registar ugovora i njegove izmjene objavljene su sukladno čl. 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)


 

Sukob interesa