O HRT-u

SEPA

1. Prijava za davanje osnovne SEPA suglasnosti za plaćanje mjesečne pristojbe


Suglasnost za platnu uslugu SEPA osnovno izravno terećenje mogu dati klijenti banaka (korisnici kunskih tekućih ili žiro računa) koje su pristupile SEPA shemi provođenja izravnog terećenja:


 1. Addiko bank
 2. Agram banka
 3. Croatia banka
 4. Erste&Steiermarkische bank
 5. Hrvatska poštanska banka
 6. Istarska kreditna banka
 7. Karlovačka banka
 8. Kentbank
 9. OTP banka
 10. Podravska banka
 11. Privredna banka Zagreb
 12. Raiffeisenbank Austria
 13. Samoborska banka
 14. Sberbank
 15. Slatinska banka
 16. Zagrebačka banka


Davanjem Suglasnosti ovlašćujete (A) Hrvatsku radioteleviziju, Prisavlje 3, Zagreb, da naloge za plaćanje mjesečne pristojbe šalje Vašoj banci za terećenje Vašeg računa za plaćanje i (B) Vašu banku da tereti Vaš račun za plaćanje u skladu s nalozima za plaćanje koje dostavlja Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, Zagreb. Vaša prava uključuju i pravo na povrat novčanih sredstava od Vaše banke sukladno ugovorenim uvjetima između Vas i Vaše banke. Zahtjev za povrat novčanih sredstava mora se podnijeti u roku od 8 tjedana računajući od datuma kada je Vaš račun za plaćanje terećen.

Vaša prava glede ove suglasnosti objašnjena su u općim uvjetima poslovanja koje možete dobiti od Vaše banke, a više o SEPA izravnom terećenju možete saznati na http://www.sepa.hr/


2. Izmjena osnovne SEPA suglasnosti za plaćanje mjesečne pristojbe


(Ako ste promijenili Banku ili samo broj računa(IBAN) ne morate mijenjati suglasnost - samo upišite promjenu)


3. Opoziv osnovne SEPA suglasnosti za plaćanje mjesečne pristojbe