O HRT-u

Uvjeti korištenja sadržaja objavljenog na HRT-ovim digitalnim platformama

Sadržaj objavljen na stranicama www.hrt.hr u isključivom su i potpunom vlasništvu Hrvatske radiotelevizije (HRT). Dijelovi web stranice ili cijela stranica ne mogu biti kopirani, reproducirani, prenošeni, objavljivani ili distribuirani bez prethodnog odobrenja HRT-a, osim u slučajevima osobne i nekomercijalne uporabe sadržaja, ili u slučajevima medijskog prenošenja autorskog sadržaja HRT-a na način opisan u ovom dokumentu.


Sadržaj objavljen na stranici www.hrt.hr, a koji uključuje tekstualne, grafičke i ostale materijale, reguliran je aktualnim zakonima o medijima i autorskim pravima. U slučaju namjere objave pojedinih sadržaja objavljenih na stranici www.hrt.hr, primjerice video i audio i ostalih sadržaja, potrebno je prethodno dobiti odobrenje HRT-a, radilo se o elektronskom, tiskanom ili internet mediju koji sadržaj ima namjeru prenijeti. Zahtjev za odobrenjem prijenosa sadržaja možete poslati na e-mail adresu novimediji@hrt.hr.


Neovlašteno korištenje sadržaja, između ostalog i prenošenje sadržaja objavljenog na stranicama HRT-a koje nije u skladu s pravilima navedenima u ovom dokumentu, smatra se povredom autorskih prava te može imati pravne posljedice. Pojedine dijelove sadržaja objavljenog na stranicama HRT-a poput vijesti moguće je prenositi bez prethodnog odobrenja HRT-a, a pod uvjetom da se jasno i vidno navede da je sadržaj prenesen sa stranica HRT-a, na sljedeći način:


- obvezno navođenje Hrvatske radiotelevizije, kao i internet stranice www.hrt.hr kao izvora informacije objavljene od strane HRT-a (uključujući i emisije HRT-a), odnosno autora sadržaja


- obvezno postavljanje poveznice ("linka") na izvornu vijest koja se prenosi ili na cijelu stranicu HRT-a (www.hrt.hr) već u prvom dijelu prenesene vijesti


- postavljanje poveznice na stranice HRT-a obvezno je u svim slučajevima prenošenja informacija objavljenih na bilo kojoj platformi HRT-a (televizija, radio, internet stranica).


Sadržaj objavljen na svim HRT-ovim platformama (elektronska, internet izdanja i službeni HRT-ovi profili na društvenim mrežama), objavljivani su u stvarnom vremenu te su podložni promjenama. Stoga je potrebno koristiti posljednju ažuriranu informaciju na navedenim HRT-ovim platformama.


HRT nije odgovoran za objavu neažuriranih informacija RSS feedom.


HRT ne može utjecati te se ne smatra odgovornim za modificirane i različito interpretirane sadržaje prenesene sa stranica HRT-a, a objavljene u drugim medijima.


Objava autorskog audio i video sadržaja u vlasništvu HRT-a u drugim medijima i servisima strogo je zabranjena bez prethodnog odobrenja HRT-a. Zahtjeve za dozvolu za prenošenje pojedinih događaja uživo („stream“) koje objavljuje HRT možete poslati na adresu novimediji@hrt.hr.