O HRT-u

Javni oglas - poziv audiovizualnim producentima ili koproducentima

Sukladno članku 311. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br.111/21) HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA objavljuje

JAVNI OGLAS


1. Pozivaju se audiovizualni producenti ili koproducenti (odnosno njihovi pravni sljednici) audiovizualnih djela čija je prva standardna kopija nastala prije 1990. godine koji su u vrijeme nastanka te prve standardne kopije imali sjedište na području Republike Hrvatske odnosno njezine države prednice i čiji se primjerak na dan 22. listopada 2021. godine nalazi u arhivi Hrvatske radiotelevizije da u roku od 2 (dvije) godine od stupanja na snagu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima odnosno do 22. listopada 2023. godine Hrvatskoj radioteleviziji podnesu pisani dokaz u obliku ugovora ili sličnog pravnog posla o stjecanju autorskih imovinskih prava iskorištavanja na tim audiovizualnim djelima i o svome pravnom sljedništvu.


2. Ako audiovizualni producenti ili koproducenti odnosno njihovi pravni sljednici u roku od 2 (dvije) godine od stupanja na snagu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima odnosno do 22. listopada 2023. godine Hrvatskoj radioteleviziji ne podnesu dokaze o stjecanju imovinskih prava iskorištavanja i dokaze o pravnom sljedništvu, istekom toga roka, a sukladno članku 301. stavku 4. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, smatrati će se neoborivom predmnjevom da autorska imovinska prava na djelima iz točke 1. kao koautorima pripadaju: glavnom redatelju kao glavnom koautoru, autoru scenarija, glavnom snimatelju, glavnom montažeru slike i zvuka, autoru glazbe posebno skladane za to audiovizualno djelo te glavnom crtaču ili animatoru, ako je riječ o crtanom ili animiranom audiovizualnom djelu.


3. Pisani dokazi iz točke 1. dostavljaju se na adresu: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Zagreb, Prisavlje 3, s naznakom za RJ Arhivi i programsko gradivo.HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA